Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Trånghalla kyrka

Byggd för 50 år sedan med utsikt över Vättern och med en tydlig tanke att förena vardaglig verksamhet med gudstjänst. Välkommen in!