Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Hembesök

Kan du inte komma till kyrkan, Ljusglimten eller någon annan av våra verksamheter men ändå vill vara med? Då kan kyrkan komma till dig! Vår diakonala verksamhet sträcker sig till den plats du befinner dig på. Därför besöker vi dig hemma, på sjukhuset Ryhov eller på äldreboende i Jönköpings kommun.

Önskar du samtal och/eller besök?

Diakon Agneta Fredeväg, Tel: 070-7402649
eller
Diakoniassistent Annie Jönnervik, Tel: 070-7418544

Vill du ha Månadsbladet och KyrkNyckeln per post?

Ring 036-376785 och meddela din adress.