Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Våra gudstjänstformer

I församlingen firas gudstjänster i olika former och stil.

Högmässa

Högmässan är vår huvudgudstjänst. Den bygger på den ursprungliga gudstjänsten som innehöll sång, bön, bibelord, predikan och nattvard. Alla andra gudstjänstformer är varianter på högmässan. Benämningen mässa innebär att nattvard firas.

Familjegudstjänst

Familjegudstjänsten har barnfamiljen i centrum. Det är en gudstjänst som tar Jesu ord på allvar om att låta barnen vara med och att himmelriket tillhör sådana som de. Sången och predikan är anpassat för att hela familjen ska kunna fira gudstjänst tillsammans. Familjegudstjänsterna i vår församling är i många fall i Trånghalla kyrka och på söndagens eftermiddag. Efteråt serveras en enklare måltid t.ex. korv med bröd samt fika.

Veckomässa

Ett alternativ eller komplement till söndagen. Veckomässan är kort, enkel och stilla till sin form och firas som regel på tisdagar kl 18.30 i församlingsgården. Detta är en plats för att bli stilla och ”bara vara” mitt i vardagen. Delandet av bröd och vin står i fokus och du kan räkna med att mässan är klar på en halvtimme.

Musikgudstjänst

Musik kan möjliggöra mötet mellan Gud och människa. Musik är en stor del av kyrkans arbete och har en given plats i alla gudstjänster men på konserter och musikgudstjänster får den oftast tala helt för sig själv. I vår församling finns anställda musiker, flera körer och ett varierat utbud av musikgudstjänster året runt. Med jämna mellanrum kommer också musiker utifrån och framför konserter med stor bredd på genre. En vanlig tid för musikgudstjänst är lördagar 18.00 och det brukar kallas för Helgsmålsmusik. Välkommmen att njuta av musik i kyrkan! 

Temagudstjänst

Tema innebär att gudstjänsten fokuserar kring ett speciellt ämne. I vår församling har vi många olika temagudstjänster under ett år. Temagudstjänsten är ett sätt att förstärka söndagens tema med musik, drama, dans, samtal, kyrkospel och andra kreativa uttryck. Temagudstjänsten har i regel sin egen form som skiljer sig från traditionell liturgi. 

Dop, konfirmation, vigsel och begravning är också gudstjänster

Det som kallas kyrkliga handlingar är också gudstjänster. Här fokuserar gudstjänsten på en särskild händelse i livet, någon av Livets Stordagar.

Nyfiken på mer?

Vi följer gudstjänstordningar och kyrkoåret som är gemensamt för hela Svenska kyrkan. Läs mer om gudstjänst häroch kyrkoåret härpå Svenska kyrkans nationella hemsida.