Gravrättsinnehavare och gravstenar

Gravrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter
Till rättigheterna hör

* att bestämma vem eller vilka som skall gravsättas på gravplatsen

* att bestämma gravanordningens utseende

* att bestämma gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt

* att teckna avtal om gravskötsel

* att få gravrätten förnyad

* att överlåta eller återlämna gravplatsen till upplåtaren

Till skyldigheterna hör
* att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick

* att följa upplåtarens föreskrifter för begravningsplatsen

* att meddela nya adress för gravrättsinnehavare

* att anmäla ny gravrättshavare.

Vad som gäller vid uppsättning av gravsten/gravanordning
Gravplatsen får förses med gravanordning, om det inte strider mot vad som är avsett att gälla för den del av begravningsplatsen där gravplatsen är belägen.(Begravningslagen kap 7 § 25)

Gravrättsinnehavaren bestämmer gravanordningens utseende och beskaffenhet. Detsamma gäller gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt. Upplåtaren får dock besluta de begränsningar i gravrättsinnehavarens bestämmanderätt som är nödvändig för att tillgodose en god gravkultur.
(Begravningslagen kap 7 § 26)

Innan en gravvården sätts upp, skall upplåtaren pröva om den är sådan att den kan tillåtas. (Begravningslagen 7 kap § 27)

När en gravanordning har blivit uppsatt, får den inte föras bort utan upplåtarens medgivande. Medgivande skall lämnas, om det finns risk för att man förfar med gravanordningen på ett ovärdigt sätt. (Begravningslagen kap 7 § 28)

Gravanordningar får inte pantsättas eller utmätas. (Begravningslagen kap 7 § 29)

Kontakta kyrkogårdspersonalen för ytterligare information 036-376780.

Telefon kyrkogårdsförvaltningen: 036-37 67 70
Telefon kyrkogården: 036-37 67 80
    
 
Växeln är öppen:
Månd - onsd kl. 10.00 - 12.00
Torsd kl. 13.00 - 15.00
Fred 10.00 - 12.00
 
Adress: 
Sjöåkravägen 17
564 31 Bankeryd