Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Varför medlem i Svenska kyrkan?

Anledningarna kan vara olika, men du behövs!

För sin egen skull kanske vara det mest självklara svaret. För att du genom dopet redan är medlem i Kristi kyrka. Genom tillhörigheten till din lokala församling visar du att du säger ja till ditt dop och den kyrka du redan hör till. 

Genom ditt medlemskap möjligör du platser att gå till, för att möta Gud och för att möta andra människor. Att din sockenkyrka ska få fortsätta att finnas till och hållas i skick och vara en mötesplats i glädje och sorg som den har varit i århundranden. 

Men också för att du och jag skall få tillgång till kyrkans tjänster, som enskilda samtal med en präst eller diakon, eller vigsel-och begravningsgudstjänster. 

Men om man inte tycker att man har något behov av kyrkan?

Då är det allra mest självklara svaret på frågan om varför man ska vara medlem i Svenska kyrkan: för att många andra behöver kyrkan. Att DU är medlem innebär:

  • att du värnar om att kyrkans personal kan vara en resurs för andra i samband med sorg, olyckor och katastrofer.
  • att du bidrar till kyrkans verksamhet bland äldre, skola, brottsoffer, intagna på anstalten och fd missbrukare.
  • att du stöder en stor barn- och ungdomsverksamhet.
  • att du värnar om gudstjänst och musiklivet i bygden.
  • att du betalar för underhåll och drift av alla kyrkor och andra lokaler.
  • att du bidrar till lönen till anställda, som på olika sätt arbetar med ovanstående verksamheter.

Ditt medlemskap är alltså viktigt också för andra. Välkommen som medlem!