Vad är Storyspot?

Storyspot är en digital tjänst där alla som vill kan dela med sig av korta ljudberättelser genom att koppla dem till platser.

Uppsala stift har i sitt arbete med lärande och undervisning valt att samarbeta med Storyspot för att berätta om människors livsöden, dramatiska händelser, i och runt våra kyrkor.

Mycket i kyrkansverksamhet och i vår tradition bygger på det muntliga berättandet och vi är en del av de som ”i tusentals år” använt detta för att för vidare kunskap som det beskrivs i texten nedan.

Så här skriver Storyspot på sin webbplats:

”I tusentals år har människor använt sig av muntligt berättande för att föra vidare kunskap från generation till generation, kunna relatera till vår omvärld och förstå vår plats i historien. Det är bara de senaste århundradena som det muntliga berättandet har ersatts av bilder, video, skrift och envägskommunikation.

Med Storyspot vill vi ta tillbaka traditionen av muntligt berättande till dagens samhälle genom att digitalisera det och göra det glokalt (globalt och lokalt på samma gång). Vi tycker att det är dags att vi, helt vanliga människor, återupptäcker hur vi ska berätta historien om vårt samhälle för att bättre förstå vilken kontext vi existerar i och hur vi kan interagera med varandra. För om vi förstår vilka berättelser som människor och platser bär på, så tar vi också bättre hand om varandra och världen omkring oss.

Med Storyspot har vi skapat den digitala lösningen. Nu är det upp till dig att berätta historien om vår värld.”

Och där har vi delar av bakgrunden till att vi valt att använda deras lösning för att berätta historier om en, liten, del av vår värld.

Klicka här för att läsa mer om storyspot