Uppkopplad och avkopplad -  en dags retreat on-line

Välkommen till en dag med utrymme för stillhet och reflektion, till en dag som är din. 

Uppkopplad och avkopplad -  en dags retreat on-line

Välkommen till en dag med utrymme för stillhet och reflektion, till en dag som är din. Ofta sker stilla dagar och retreater tillsammans med andra på en plats dit du som deltagare kommer och är med. Under pandemin har andra sätt utvecklats.

Du är välkommen att vara med om en stilla dag/retreatdag "on-line" i augusti och vid ett par tillfällen senare i höst. Du väljer själv var någonstans du tillbringar dagen.

Det är viktigt att det är en plats där du kan vara i fred och att du har möjlighet att stänga av mobil och andra vardagliga måsten och kontakter med andra människor.

Du behöver en dator eller smart telefon med uppkoppling som fungerar för att vid några tidpunkter under dagen ansluta till ett digitalt möte där du är med om en meditation som leds från en av pastoratets kyrkor.

Ledare är komminister B-K Ekstrand som gärna berättar mer och tar emot din anmälan 0703-16 81 49, britt-karin.ekstrand@svenskakyrkan.se

Aktuella retreater


 Lördag den 29 maj kl 9-21 "Vila under ett träd" - vid Dalbys ikon 

(anmälan senast 25/5)

Torsdag den 12 augusti kl 9-21 "Visa mig den väg jag skall gå"  - i Balingstas kor (anmäl senast 5/8).


Lördag den 9 oktober kl 9-21 "Ödemarkens beten frodas" - under Uppsala-Näs stjärnvalv (anmälan senast 2/10) 


Söndag den 5 december kl 9-21 "Trofasthet spirar" - vid Ramstas ljusbärare (anmälan senast 28/11)