SJUNG I KÖR!

Välkommen att anmäla dig till någon av våra körer!

Fröet

åldrarna 4-5 år. Övar i Uppsala-Näs kyrka.

Barnkören

En kör för barn förskoleklass-årskurs 2 på Ramsta skola. Kören tränar i direkt anslutning till skoltid, istället för fritids, en dag i veckan.  

Dramusica

En kör för barn i åldrarna 10-12 år. De övar i musiksalen i Ramsta skola.

Laudia kören

Damkör i blandade åldrar som övar i Hagbybygdegård

Ba-Ra kören

Blandad kör från 18 år som övar i Balingsta församlingshem.

PRO kören

En kör för daglediga/seniorer. Man behöver ej vara med i PRO för att sjunga i denna kör. Övar varannan vecka i Västeråkers församlingshem.

Alla körer sjunger bland annat i pastoratets gudstjänster utöver egna konserter och evenemang.