Series pastorum Västeråkers församling

En series pastorum är en lista över de präster som tjänstgjort genom tiderna i en församling. Från äldre tid är listan inte fullständig.

Series pastorum 

Kyrkoherde Anders i Västeråker 1376

Kyrkoherde Jöns i Västeråker 1399 

Kyrkoherde Olov i Västeråker 1429-1430 

Kyrkoherde Jöns i Västeråker 1451-1453

Kyrkoherde Lars i Västeråker 1481

Kyrkoherde Jakob Jönsson 1493-1503. Även domkyrkosyssloman.

Kyrkoherde Nils 1527

Fortsättning följer håll utkik!