Series pastorum Ramsta församling

En series pastorum är en lista över de präster som tjänstgjort genom tiderna i en församling. Från äldre tid är listan inte fullständig.

Series pastorum

Hagby och Ramsta församlingar

Henike före 1421. Broder i Helga lekamens gille i Stockholm

Kristman före 1436. Begravd i Uppsala Domkyrka.

Anders 1446-1451

Erik Johansson 1484-1511. Begravd i Hagby gamla kyrka. ”Här ligger begraven hedervärd man herr Erik Johansson som dog Herrens år 1511 2 juni. Hans själ vile i välsignad frid.”

Anders 1524-1527

Lars 1527

Fortsättning följer...