PROVTRYCKNING UTFÖRD

AV GRAVSTENAR PÅ VÅRA KYRKOGÅRDAR. Brev till berörda gravrättsinnehavare kommer att skickas ut.

Provtryckningen är utförd och vi kommer att skicka ut brev till berörda gravrättsinnehavare.

Yster Construction AB kommer att utföra arbetet under tidig vår 2021 för dom som valta att anlita Yster.

 

Löpande provtryckning av gravstenar på våra kyrkogårdar kommer att ske under våren 2020 med start under maj månad. Om er sten på gravplatsen inte blir godkänd kontaktas ni via brev om aktuell gravinnehavare finns. De gravstenar som efter uppmaning inte åtgärdas kommer att läggas ner.

Varför gör vi detta? Kyrkogårdsförvaltningen har ett kontrollansvar för gravstenarnas säkerhet och för arbetsmiljö för alla som arbetar eller vistas på kyrkogården.

Gravrättsinnehavaren ansvarar för gravplatsen och gravstenen. Gravstensfirmor/stenhuggeri kan bistå med hjälp med säkring av gravstenar.