Effata-andakt

Ungdomsandakt i Balingsta kyrka varannan torsdag, jämna veckor, 18.00

I Markusevangeliet (7:31-37) har vi en berättelse ur Jesu liv där Jesus botar en dövstum man. Jesus uttalar ordet Effata, vilket betyder öppna dig och mannen blir fri från sina problem.

Jesus uttalar ordet på Arameiska vilket var det språk som Jesus talade, i våra biblar får ordet står kvar i sitt originalspråk. Ord har betydelse, ordet Effata har betydelse.

Andakten har sin grund i gudstjänsten men vi följer samtidigt Jesu uppmaning att öppna oss, Effata. Öppna oss för nya idéer, öppna oss för nya vägar, öppna oss för varandra och öppna oss inför Gud.