Foto: B-K Ekstrand

Effata

Effata-andakt - öppenhet för Gud och varandra. Varannan torsdag, jämna veckor, kl.18 i Balingsta kyrka. Ojämna veckor är det mässa kl.18.

Varannan torsdag firas Effata-andakt i Balingsta kyrka.Det är en andakt som vill inbjuda till öppenhet för Gud, dig själv och andra. 

Ordet Effata är arameiska, Jesu talspråk. Det är hämtat ur en Bibelberättelse (Markusevangeliet 7:31-37) där Jesus säger Effata! - Öppna dig! till en man han hjälper att höra och tala.

Effata-andakten leds av ungdomsgruppen. Du som vill öppna dig för Gud, dig själv och andra en stund på torsdagskvällen i Balingsta kyrka är varmt välkommen!

Varannan torsdag kl 18.00 i Balingsta kyrka