Dalby församlingshem

Information om antal gäster.

Dalby församlingshem.

Max antal personer som får vistas lokalen är 50.

Sittande vid bra dukning är 40-45 personer. Se bild.

Porslin finns för 45 personer.