Bonus 17-23 December

Bonus-info till luckorna 17-23 december

Till kyrkans kvällsbön kl 18 den 17-23 december finns gamla böner som samlar tankarna i hopp och väntan på Messias. Bönerna riktas till Jesus och orden anknyter till profetior i Gamla Testamentet. Bönerna inleds med ett ”O”, te x -O, Soluppgång… som syftar på Jesus. De fungerar som ett slags inramning/refräng och de kallas därför ”O-antifonerna”.

I Kyrkmössens Adventskalender associeras till O-antifonerna den 17-23 december. Mer eller mindre fritt och med glimten i ögat.

Här kan du läsa hur O-antifonerna börjar.
Lite längre ner hittar du O-antifonerna i sin helhet.

17 dec O eviga Vishet…
Guds Vishet/tanke som alltid funnits och som blir synlig på ett särskilt sätt genom Jesus.
I adventskalendern får kyrkmössens besök på ungdomarnas Effata-andakt bli exempel på upptäckarglädjen av Guds vishet.

18 dec O Adonai…
dvs ordet som sades i stället för det heliga Gudsnamnet som inte fick uttalas. Ofta översatt som ”Herren” i svenska Bibelöversättningar
I adventskalendern letar kyrkmössen spår av Guds löften i Bibeln.

19 dec O Jesse telning…
Jesse eller Jishaj var far till kung David, ca år 1000 f Kr. Kung david är förfader till Josef, Jesus fosterfar. Jesus länkas alltså ihop med historien på sin fosterfar Josefs sida. Telning är ett äldre ord för avkomling/barn.
I adventskalendern tittar kyrkmössen på en målning enligt klassisk modell av ett ”Jesse-träd”.

20 dec O Davids nyckel…
Återigen en koppling till kung David och en association till Jesu uppgift att öppna dörren till det eviga livet.
I adventskalendern trixar kyrkmössen med kyrknyckeln och när de upptäcker att den här dagen i år sammanfaller med 4.e Advent som är jungfru Marias adventssöndag.

21 dec O Soluppgång…
Jesus beskrivs som solen, det stora ljuset: ”du avglans av Guds härlighet, du rättfärdighetens Sol: kom för att lysa över dem som sitter i mörkret och i dödens skugga”
I adventskalendern blir lekfullheten och förväntingarna i kyrkmössens julfixande exempel på hur ljuset gör skillnand.

22 dec O jordens Konung…
Jesus kommer för att vara till för alla och ingen ska längre behöva vara rädd.
I adventskalendern berättar kyrkmössen om den där julen då på riktigt lades ner i kyrkans vapenhus.

23 dec O Immanuel
Immanuel betyder ”Gud med oss” och anknyter till en av de mest kända profetiorna i Jesaja 7, ett ställe i Bibeln som kyrkmössen hittade den 18 december.
I adventskalendern träffar kyrkmössen en människa som visar julefriden som Jesus ger.