Bibelmorgon

Bibelmorgnarna är en del pastoratets vuxenundervisning och ger möjlighet till samtal och lärande.

Bibelmorgon 
Bibelmorgnarna är en del pastoratets vuxenundervisning och ger möjlighet till fördjupning.  Tillfällena är fristående från varandra. Man kan komma alla gångerna eller bara någon enstaka gång. Träffarna brukar inledas med frukost till självkostnadspris. 

För mer information kontakta: