Barn, ungdom eller vuxen... ... spelar ingen roll.

Erbjudandet om att döpas finns livet igenom!

Döpas som ungdom

Under konfirmandåret sker dopet för de ungdomar som är odöpta. Dopet och konfirmationen hör ihop, vid konfirmationen bekräftas dopet.

Döpas som vuxen

I vuxen ålder kan önskan om att döpas väckas vid till exempel samtal i grupp eller enskilt om kristen tro. I pastoratet arrangeras varje år vuxenundervisning, LXX, för den som vill döpas, konfirmeras eller lära sig mer om kristen tro och liv. 

Klicka här för mer information om vuxenundervisningen, LXX