Balingsta kyrka

Pastoratets äldsta kyrka från 1100-talet

 Balingsta kyrka byggdes i Romansk stil vid 1100-talets slut. Romanska kyrkor bestod av långhus, kor och absid men saknade torn. Tornet på Balingsta kyrka byggdes någon gång under 1200-talets första hälft genom att ansluta det till långhusets västvägg. Under 1400-talet lät man höja tornets höjd med lite drygt 2 meter. Tornhuven tillkom på 1700-talet efter att en älder tornspira blåst ner. Sakrestian är från 1300-talet och vapenhuset tillkom på 1400-talet. till kyrkans nuvarande karraktär bidrar även inventarier som tillkom under 1550- och 1600-talets gudstjänst reformer, exempelvis predikstolen.

 

Vill du göra en rundtur? Klicka här.