Anmälan till Gudstjänst.

Senast kl. 15 fredag innan helg. Max 8 personer. Du kan självklart komma på gudstjänst utan att anmäla dig men vi kan inte garantera plats. Du kan också kontakta tjänstgörande präst för anmälan.