Tuve kyrka

Välkommen till denna gamla, vackra och pittoreska kyrka som ligger i norra delen av Tuve - nära gränsen till Säve.

Tuve kyrka är stängt för reparation av kyrkporten 6-24 september 2021.

Kyrkobyggnaden är uppförd i romansk stil, troligen under senare delen av 1100-talet. Den är byggd av grov, otuktad gråsten, som har putsats och sedan kalkats. Tuve kyrka är mycket populär bland brudpar på Hisingen. Många gifter sig gärna i denna gamla, vackra kyrka och sommartid är kyrkobyggnaden ofta uppbokad för just bröllop.

Den senaste stora restaureringen 1959 genomfördes under överinseende av byggnadsantikvarien i Göteborg, Harald Widén. Den leddes av arkitekt Göran Erro i Borås efter ett förslag, som hans framlidne fader, arkitekt R. 0. Swensson, hade utarbetat. Målningsarbetet utfördes av målarmästare T. Öhlén och översynen av de framtagna målningarna av Paul Källström, båda från Göteborg.

Vi firar gudstjänst kl. 14.00 några söndagar per månad. Aktuell information om när nästa gudstjänst firas finns i kalendern på hemsidan eller i appen Kyrkguiden.