Meny

Förskolorna

Kontakt till respektive avdelning.

Avdelning Hajen, Säve: 031-17 98 32

Avdelning Arken, Säve: 031-17 98 33

Avdelning Duvan, Kärra. :031-17 98 35

Avdelning Tufvan, Tuve: 031-17 98 36

Avdelning Oliven, Backa: 031-17 98 37

Avdelning Anemonen, Backa: 031-17 98 38

Rektor

Vanja Widander

Backa pastorat

Rektor för förskolan

Mer om Vanja Widander

Rektor