Sjukhuskyrkan i Örebro

Kyrkoåret: Trettonde söndagen efter trefaldighet 
diakonins månad 
Rubrik: Medmänniska
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Backa pastorats diakonifond

I pastoratet finns en diakonifond du kan söka pengar från om du är ekonomiskt utsatt och uppfyller vissa kriterier.

De medel som finns i Backa pastorats diakonifond är avsedda för behov som inte kan tillgodoses på annat sätt.

Fondmedel kan delas ut:

  • till personer med funktionsnedsättningar (fysiska, neuropsyki­atriska eller intellektuella) och/eller särskilda behov.
  • som uppmuntran åt personer som vårdar anhöriga eller annan närstående.
  • som bidrag till socialt isolerade personer för att delta i aktiviteter.
  • som bidrag till socialt utsatta familjer, särskilt ensamstående föräldrar.

Bidragen delas ut efter granskning av den hjälpsökandes förhållanden och ekonomi, om möjligt och lämpligt efter samråd med berörda myndigheter.

Endast personer som har varit folkbokförda i Tuve-Säve eller Backa församling de senaste 12 månaderna är behöriga att söka fondmedel. Bidrag ur fonden kan sökas två gånger per kalenderår.

Ansökningsperioder 2021:

  • 15 april - 15 maj 2021

  • 15 oktober - 15 november 2021

Sökande kan endast beviljas medel en gång per år. Ofullständig ansökan behandlas inte.

Ansökningsblankett

Här kan du läsa mer om hur vi hanterarar dina personuppgifter