Foto: Eva Berglund

Kyrkoblad 2-19!

Nu finns ett nytt Kyrkoblad att läsa.

I det senaste Kyrkobladet möter du bland andra flera av dem som Skandinaviska kyrkan samarbetar med på olika sätt.

Kyrkoblad 2-19