Foto: Bild av Rudy och Peter Skitterians från Pixabay

Frågor och svar om gräsklippningen på kyrkogårdarna

Varför har gräset fått växa så högt på vissa gravar? Här hittar du vanliga frågor och svar kring grundskötsel.

Varför klipper inte kyrkogårdsförvaltningen gräset på alla gravplatser på kyrkogården?

Begravningsavgiften, den avgift som alla folkbokförda i Sverige betalar till landets kyrkogårdsförvaltningar, får enligt begravningslagen inte användas till att sköta enskilda gravplatser. I klarspråk innebär det att avgiften som betalas via skatten INTE får användas till plantering, trimning, klippning av gravytan eller till riktning av gravstenen. På grund av detta erbjuder pastoratet hjälp med grundskötsel av enskilda gravplatser för de gravrättsinnehavare som inte har möjlighet att sköta graven själva.

Information och erbjudande om grundskötsel har skickats per brev till alla gravrättsinnehavare. Om du är gravrättsinnehavare men ändå inte informerats kan det bero på att vi har felaktiga eller bristfälliga uppgifter i vårt gravregister. För att kontrollera detta kan du kontakta kyrkogårdsförvaltningen, 0226-464700, knappval 2.

Vad händer med gravplatser som inte tas om hand?

Det är gravrättsinnehavarens skyldighet att hålla gravplatsen i gott skick. Om en gravrättsinnehavare inte tar hand om sin gravplats så kontaktas denne. Om det ändå inte blir någon förbättring kan gravplatsen återtas av förvaltningen.

Är detta ett sätt att straffa de som lämnat svenska kyrkan?

Nej. Det har inget med medlemsavgiften till Svenska kyrkan att göra. Skötseln av kyrkogården finansieras av begravningsavgiften. Den får inte användas för att betala skötsel av enskilda gravar med några undantag. Gravar av särskilt kulturhistoriskt intresse finansieras av begravningsavgiften.

Vad kostar det att få hjälp med grundskötseln av en gravplats?

I grundskötseln ingår enklare riktning av gravsten, trimning runt sten och eventuell rabatt samt gräsklippning på gravytan. Grundskötseln ingår också i de planteringsalternativ som erbjuds. 

Klicka här för aktuell prissättning av skötseltjänster.

Tar det inte längre tid att klippa runt än överallt?

Jo, just nu tar det längre tid. Av erfarenhet från andra kyrkogårdar vet vi att det blir lättare allt eftersom fler tar hjälp med skötseln, men också att gravplatser utan gravrättsinnehavare kommer att lämnas åter till kyrkogårdsförvaltningen. Det innebär att det kommer att ta kortare tid och därmed kunna skötas mer effektivt.

Varför har detta införts nu, vad har hänt?

Lagen har sedan länge reglerat hur gravskötsel ska betalas det vill säga att skötseln av gravplatsen är gravrättsinnehavarens ansvar. På grund av att pastoratet (tidigare församlingarna) alltid har klippt alla stora gräsytor har förvaltningens personal fortsatt med det.
När insikten om att detta inte får ske på begravningsavgiftens bekostnad ställdes kyrkorådet inför ett val. Ska församlingsverksamheten bekosta gräsklippningen med neddragningar i församlingsverksamheten som följd eller ska varje gravrättsinnehavare ansvara för sin gravrätt?
Beslutet i kyrkorådet blev att pastoratet ska upphöra att klippa de enskilda gravplatserna.
För att motverka vanskötsel och underlätta för de som inte kan eller har möjlighet att själva ombesörja klippning så beslutades om att erbjuda gräsklippning i grundskötselavtalet.

Församlingsverksamhet är det som medlemsavgiften till Svenska kyrkan finansierar, gudstjänster, diakoni, körverksamhet, barnverksamhet, konfirmation med mera.

Det ser hemskt ut! Får verkligen en kyrkogård se ut så här?

Nej. Det finns regler som säger att gravrättsinnehavaren måste ta hand om den gravplats den är ansvarig för. Om det ansvaret inte uppfylls så kommer gravplatsen att återgå till förvaltningen och i förlängningen upplåtas till en ny gravplats.

Gör alla kyrkogårdsförvaltningar i Sverige så här?

Nej, inte alla men många. Det finns pastorat/församlingar som tar medel ur verksamhetsbudgeten för att sköta kyrkogården.

Vem har bestämt att det ska vara så här? Vem är ansvarig?

Beslutet att begravningsavgiften inte skall användas till enskilda gravplatser är ett statligt beslut. Det är reglerat i begravningslagen hur kostnader ska fördelas för skötseln av kyrkogårdarna.

Beslutet att inte låta församlingsverksamheten betala för gräsklippning av enskilda gravplatser är fattat av de förtroendevalda i kyrkorådet.

Ansvarig för att detta genomförs är kyrkogårdschef Johan Jernberg

Vad tycker personalen, vill de ha det så här?

Nej. Kyrkogårdspersonalen har varit tydliga med att kyrkogårdsbesökarna kommer att bli besvikna och upprörda. De vill hellre hålla kyrkogården i gott skick. Om kyrkogårdsförvaltningens personal fick välja så skulle begravningsavgiften finansiera gräsklippningen. Detta är dock inte möjligt utifrån gällande lagstiftning.

Var kan jag få reda på mer om detta?

För mer information vänder du dig till kyrkogårdsförvaltningen.

Avesta-Grytnäs pastorat 
0226-464700, knappval 1

Kyrkogårdsförvaltningen
0226-464700, knappval 2

Johan Jernberg, kyrkogårdschef
0226-464720