Avesta-Grytnäs pastorat

Prata med oss

Kontakt

Avesta-Grytnäs pastorat Besöksadress: Bruksgatan 1, 77431 AVESTA Telefon: +46(226)464700 E-post till Avesta-Grytnäs pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Styre & förtroendevalda

Avesta-Grytnäs pastorat styrs genom förtroendevalda. Här hittar du information om de olika organen och kontaktuppgifter till alla ordföranden.


Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande organ med 27 ledamöter och 13 ersättare. Kyrkofullmäktige beslutar i större ekonomiska frågor som kyrkoavgiftens storlek, begravningsavgiften och policyfrågor.

Grupper som är representerade i fullmäktige är Socialdemokraterna (S), Kyrklistan ( Kl), Centerpartiet ( C ).

Kyrkoråd

Kyrkorådet är pastoratets styrelse. Det utser utskott och ansvarar för att pastoratets grundläggande uppgifter genomförs utifrån pastoratets behov och kyrkoordningens bestämmelser. De grundläggande uppgifterna är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Kyrkorådet har 10 ledamöter inklusive kyrkoherde - som är självskriven ledamot. Övriga ledamöter och ersättare utses av kyrkofullmäktige.

Arbetsutskott

Arbetsutskottet förbereder ärenden till kyrkorådet och hanterar personalfrågor.

Kyrkogårdsutskott

Kyrkogårdsutskottet består av 2 ledamöter, 2 ersättare och kyrkogårdschefen. Kyrkogårdsutskottet har hand om kyrkogårdsärenden inför kyrkorådet.

Skolutskott

Skolutskottet har hand om Grytnäs friskola och förskolan Junibacken och består av 5 ledamöter samt kyrkoherde och rektor adjungerade.

Församlingsråd

I pastoratet finns två församlingsråd, ett för Avesta och ett för Grytnäs.
Församlingsrådet, tillsammans med kyrkoherden, ansvarar i första hand för gudstjänstlivets utformning och utveckling i församlingen.

Uppgifter givna i kyrkoordningen inkluderar bland annat att välja kyrkvärdar, samråda med kyrkoherden om gudstjänstplan och besluta om församlingskollekter. Kyrkorådet är även involverat i pastoratets budgetprocess och i arbetet med församlingsinstruktionen.

Valberedning

Valberedningen förbereder de val som görs i pastoratet. Valberedningen har 5 ordinarie ledamöter och 5 ersättare.

Valnämnd

Valnämnden förbereder och ansvarar för genomförande av kyrkovalet som sker vart fjärde år. Valnämnden har 5 ordinarie ledamöter och 5 ersättare.