Avesta-Grytnäs pastorat

Prata med oss

Kontakt

Avesta-Grytnäs pastorat Besöks- och postadress: Bruksgatan 1, 77431 AVESTA Telefon: +46(226)464700 E-post till Avesta-Grytnäs pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Styre & förtroendevalda

Avesta-Grytnäs pastorat styrs genom förtroendevalda. Här hittar du information om de olika organen, kontaktuppgifter till alla ordföranden och protokoll från Kyrkoråd och Kyrkofullmäktige.

Kyrkofullmäktige

OrdförandeLars-Åke Lönnberg, Telefon: 070-740 10 08

Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande organ med 27 ledamöter och 13 ersättare. Kyrkofullmäktige beslutar i större ekonomiska frågor och policyfrågor.

Kyrkoråd

Ordförande: Sören Aspgren, Telefon: 070-787 70 82

Kyrkorådet är pastoratets styrelse. Det utser utskott och ansvarar för att pastoratets grundläggande uppgifter genomförs utifrån pastoratets behov och kyrkoordningens bestämmelser. De grundläggande uppgifterna är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Kyrkorådet består av 9 ledamöter; 8 ledamöter med personliga ersättare samt kyrkoherden - som är självskriven ledamot.

Arbetsutskott

Ordförande: Sören Aspgren, Telefon: 070-787 70 82

Arbetsutskottet förbereder ärenden till kyrkorådet och hanterar personalfrågor.

Församlingsråd

Ordförande Avesta: Göran Edström, Telefon: 070-695 62 57
Ordförande Grytnäs: Monika Pettersson, Telefon: 0226-527 73

I pastoratet finns två församlingsråd, ett för Avesta och ett för Grytnäs.
Församlingsrådet, tillsammans med kyrkoherden, ansvarar i första hand för gudstjänstlivets utformning och utveckling i församlingen.

Uppgifter givna i kyrkoordningen inkluderar bland annat att välja kyrkvärdar, samråda med kyrkoherden om gudstjänstplan och besluta om församlingskollekter. Kyrkorådet är även involverat i pastoratets budgetprocess och i arbetet med församlingsinstruktionen.

Valnämnd

OrdförandeGöran Edström, Telefon: 070-695 62 57

Valnämnden förbereder och ansvarar för genomförande av kyrkovalet som sker vart fjärde år. Valnämnden har 5 ordinarie ledamöter och 5 ersättare.