Wisteniusorgeln i Åtvids Gamla kyrka

2001 firade Åtvids församling 250-årsminnet av tillblivelsen av den fantastiska läktarorgeln i Åtvids Gamla kyrka. Ett utmärkande drag i klangen är den ljusa, klara, sjungande principalen - de pipor man ser i fasaden. Wistenius principaler har för övrigt av utländska experter räknats till de bästa i Europa.

Orgeln byggdes 1749 – 1751 och stod invigningsklar 1751. I avsyningsprotokoll kan man läsa att orgelns klang var "Härlig". Orgelbyggarens namn är Jonas Wistenius – född i Vist utanför Linköping. Efter kringvandrande läroår på kontinenten slog han sig ner i Linköping, varifrån han drev sin orgelbyggarfirma till sin död 1777. Han räknades då som en av landets absolut främsta orgelbyggare.

I samband med gamla kyrkans rivande till ruin monterades orgeln ned och förvarades under ruinåren i koret.

När Gamla kyrkan under 1950-talet återuppbyggdes kom orgeln åter till heders. Landets skickligaste orgelrestauratörer gjorde en storartad insats och lyckades återuppväcka de slumrande pipornas forna klangprakt – vilket bland annat bevisas genom att en fransk orgelakademi i mitten på 1960-talet utsåg instrumentet till "Årets orgel".

Den rekonstruerade orgelns disposition:

Gedackt 8´                                       Rekonstruerad                                      Furu
Quintadena 8´                                 Rekonstruerad                                      50% 50%tenn
Principal 4´                                      I fasad original                                      100% tenn
Gedacktfleute 4´                             Rekonstruerad                                      Ek och furu
Quinta 3´                                          Rekonstruerad                                      50% tenn
Octava 2´                                         Original (kompletterad)                        50% tenn
Spetsflöjt 2´                                    Original (kompletterad)                         50% tenn
Mixtur 3 ch                                       Original                                                    50% tenn
Trumpet 8´ B/D                              Original                                                    50% tenn 
      
Bihangspedal, 25 toner
Manualomfång: C-c3 (49 toner)

Till jubileumsåret utarbetades en festskrift, som förutom orgelhistorik innehåller många andra intressanta artiklar. Dessutom spelades en CD-skiva in med församlingens dåvarande organist, Ingemar Ericsson.

Festskriften och CD-skivan finns fortfarande till försäljning på församlingens expedition.