Foto: Bo Wretman

Våra kyrkogårdar

I Åtvids församling finns det nio kyrkogårdar.

Åtvidabergs Gamla kyrkogård
Här finns det ett fåtal lediga gravplatser.
Kistgravplats, urngravplats

Åtvidabergs Nya kyrkogård
Det här är den kyrkogård där det upplåts flest nya gravplatser.
Kistgravplats, urngravplats, askgravplats, minneslund

Grebo kyrkogård
Kistgravplats, urngravplats, askgravplats, minneslund

Värna Nya kyrkogård
Här upplåts inga nya gravplatser. Används delvis som museum för gamla gravstenar.

Värna Gamla kyrkogård
Kistgravplats, urngravplats, askgravlund, minneslund

Björsäters kyrkogård
Kistgravplats, urngravplats, askgravplats, minneslund

Yxnerums kyrkogård
Kistgravplats, urngravplats, minneslund

Hannäs kyrkogård
Kistgravplats, urngravplats, askgravplats, minneslund

Gärdserums kyrkogård
Kistgravplats, urngravplats, askgravplats, minneslund