Foto: Bo Wretman

Vanvård

Gravrättsinnehavaren ska hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick enligt 7 kap.3§ i begravningslagen.

Kyrkogårdsförvaltningen besiktar varje år de gravplatser som det inte finns något skötselavtal på.


 En gravrätt räknas som enskild egendom och gravrättsinnehavarens personliga ansvar för gravplatsens skötsel har varit bestämd på detta sätt i lagstiftningen de senaste hundra åren. Dåligt skötta eller vanvårdade gravplatser drar ner det allmänna intrycket på kyrkogården. Dessutom påverkas ägarna till angränsande gravplatser negativt.