Spridning av aska utanför kyrkogården

Anhöriga får själva strö/sprida aska efter tillstånd från länsstyrelsen i det län där utströendet skall ske.

Varje länsstyrelse bestämmer själv villkoren för utströende av askan.
Det är anhöriga själva som sedan gravsätter (utströende eller spridning) av askan på länsstyrelsens villkor och intygar skriftligt att så har skett.

Minnessten vid minneslunden på Åtvids Nya kyrkogård

Tillståndet skall visas upp vid uthämtning av urna.
Länk till Länsstyrelsen spridning av aska