Orgeln i Värna kyrka

Då den gamla orgeln i Värna kyrka, vilken var byggd av Åkerman och Lund 1948 , började att fungera allt sämre och uppvisade stora tecken på allmän förslitning väcktes tanken på en ny orgel.

Efter en tids diskussion kom man fram till att det bästa alternativet var att införskaffa en digital orgel av märket Allen. Denna invigdes 1991 och har visat sig fungera mycket tillfredsställande.