Orgeln i Grebo kyrka

Såväl klangligt som tekniskt ansluter Grebo kyrkas orgel till den tyska senromantiska orgeltraditionen med en grundtonsmättad och stråkbetonad klang.

Orgeln i Grebo kyrka byggdes 1926 av orgelbyggaren Olof Hammarberg. Dennes son, Nils Hammarberg, gjorde en smärre omdisponering av verket varvid tre stämmor utbyttes.

Då nuvarande orgel av många skäl känns otillräcklig för att möta nutidens krav förs diskussioner om eventuell nybyggnation.

Orgelns disposition:

Man. I                                          Man. II (svällverk)                                  Ped (transmitterad fr. hv. )
Borduna 16                               Rörflöjt 8                                                 Subbas 16
Principal 8                                 Salicional 8                                            Violoncell 8
Gamba 8                                   *Gemshorn 4  
Fl. Harmonique 8                    **Nasat 2 2/3  
Oktava 4                                    ***Waldflöjt 2  
     
* = ursprungligen Basetthorn 8  
**= ursprungligen Voix Celeste 8  
* *= ursprungligen Violin 4