Orgeln i Björsäters kyrka

Kännetecknande för Björsäters kyrkas orgels klang är de gamla stämmornas mjukhet och grundtonighet vilket på ett utmärkt sätt kompletteras av de nya stämmorna som bidrar med glans och pregnans. Björsäter kan glädja sig åt att ha en god orgel på vilken man obehindrat kan spela nästan hela orgelrepertoaren.

Orgeln i Björsäters kyrka byggdes 1949 av orgelbyggaren Nils Hammarberg. Merparten av orgelns pipverk härstammar dock från kyrkans tidigare orgel som var byggd av Gustaf Andersson, på sin tid aktad såsom Sveriges främste orgelbyggare.

Här följer orgelns disposition vilken uppgjordes av Nils Eriksson ( som också var orgelns kontrollant ).

 

Man I 

*Principal 8
*Dubbelflöjt 8
*Oktava 4
*Flöjt 4
*Oktava 2
Mixtur IV ch.
Trumpet 8

Man II (svällverk) 

Rörflöjt 8
*Fugara 8
**Principal 4
Gemshorn 4
Nasat 2 2/3 
Blockflöjt 2 
Ters 1 3/5 
Scharff IV ch.  
Dulcianregal 8 

Pedal

**Subbas 16
Oktava 8
Koralbas 4
Fagott 16
                                      
* = gammal stämma
** = av gammal stämma