Foto: Emma Dahlbäck /IKON

Ung ledare i Åtvids församling

Nyhet Publicerad

Vad är en ung ledare? När våra konfirmander har konfirmerats får de en inbjudan till att bli ung ledare i församlingen.

För de flesta innebär det att de är med som ledare i vårt konfirmandarbete, men man kan också bli gudstjänstvärd, hjälpa till med Chilla eller någon annan av församlingens verksamheter. 

I Åtvids församling har vi under våren 6 unga ledare, 1 är gudstjänstvärd och 5 är ledare i våra konfirmandgrupper.  Våra unga ledare är en stor resurs i församlingen, eftersom de är närmare konfirmanderna i ålder än våra anställda ledare. Detta innebär att de får ett stort förtroende och ger en trygghet i gruppen som är till stor hjälp. Vår förhoppning är att de ska känna att de är en viktig del av vår församling. 

De unga ledarna får ta del av en utbildning som görs hemma i den egna församlingen samt på Gransnäs som är en kursgård för ungdomar, dit åker vi tillsammans med unga ledare från hela stiftet en gång per termin. Under resten av året träffas vi och gör andra roliga saker tillsammans efter ungdomarnas intresse. Som ung ledare följer man även med på den resa som församlingens konfirmander gör. Våra unga ledare är goda förebilder och vår önskan är att de ska få möjlighet att växa och utvecklas i sin uppgift. 

Vill du bli en av våra unga ledare är du välkommen att höra av dig till Susanne Bramfalk. 

Foto: Alex och Martin /IKON