Chilla - öppen församlingsgård, för dig i åk 4 och uppåt.

Nyhet Publicerad Ändrad

Vårens Chilla-verksamhet håller på fram tom tisdag 30 maj och startar sedan upp i höst igen.

Kom till Chilla

- öppen församlingsgård, för dig som går i åk 4 och uppåt,
tisdagar kl. 14.30 -16.30

Ingen anmälan krävs.
Mellanmål finns, utan kostnad.

Tycker du om att träffa andra efter skolan?
Vill du ha någon att göra läxor med?
Vill du äta mellanmål/fika tillsammans med andra?
Eller vill du kanske bara prata och umgås.

Då är du välkommen till Åtvids Församlingsgård.

Välkommen önskar Åtvids Församling!

 

Änglar som gäster? Jo, minsann…                               

”Chilla” kallar vi den öppna verksamhet som barn och ungdomar i åk 4–9 bjuds in till.
Varje tisdag kl. 14.30-16.30 är församlingsgården öppen som en fritidsgård. Det bjuds på mellanmål och möjlighet att umgås, spela spel och samtala; chilla helt enkelt!

Under hösten har antalet mellanstadiebarn ökat rejält. Vid sista tillfället före jul fanns nästan 70 barn på plats. Den gången hade vi besök av biskop Martin Modéus och ledarna spelade en teater med jultema. 

I höstas har vi också öppnat andaktsrummet med möjlighet för barnen att tända ljus och sitta en stund i stillhet. En vuxen finns på plats och fångar upp funderingar.

Dessutom finns det varje vecka en fråga på ett existentiellt tema. Den kan handla om vänskap, vårt ansvar för miljön, framtiden, rädsla m.m. Frågan har några olika svarsalternativ där man kan markera sitt ställningstagande med ett X. Ett alternativ är alltid öppet för barnets eget förslag. Frågan heter WhatsIn? vilket syftar på vad som just nu är aktuellt i samhället eller skolan, men även vilka tankar som rör sig inom barnen själva. 

Det är både en stor glädje och utmaning för oss som fungerar som ledare och vuxna medmänniskor i detta sammanhang. Vår värdegrund bygger på tanken att alla är välkomna, betydelsefulla, behöver bli sedda och bekräftade.
Vi bygger vår värdegrund utifrån ett Bibelord i Hebreerbrevet 13:2 där det står: ”Kom ihåg att visa gästfrihet, ty det har hänt att de som gjort det har haft änglar till gäster utan att veta om det”.

Under våren kommer vi att göra en ännu tydligare struktur, där barnen själva får vara med och bestämma hur vi ska förhålla oss till varandra och även föreslå temat för veckans WhatsIn?-fråga. Vi kommer att ha några fasta programpunkter med någon fysisk aktivitet, Kahoot, samling i andaktsrummet m.m. 

Om du känner någon som går i åk 4–9 kan du hälsa att den är välkommen till församlingsgården på tisdagar.

Om du själv, eller någon du känner, brinner för att möta barn och unga och skapa meningsfulla miljöer för dem utifrån vår värdegrund, är du välkommen att ta kontakt med vårt Chillateam genom Annika Davidsson 070-6192031
annika.davidsson@svenskakyrkan.se

Annika Davidsson
församlingspedagog