Kyrkovalet - demokrati i kyrkan

Nyhet Publicerad Ändrad

Här hittar du resultatet i Kyrkovalet 2021.

Resultatet i kyrkovalet den 19 september 2021

I det lokala valet till kyrkofullmäktige i Åtvids församling fick
Kyrklig Samverkan i Åtvids församling (KS) 90,51 % av rösterna och 23 mandat (platser) och
Sverigedemokraterna (SD) 9,49 % och 2 mandat.
I början på 2022 kommer det nya kyrkofullmäktige utse ett nytt kyrkoråd.

I stiftsfullmäktige är Vänstern i Svenska kyrkan den grupp som gått mest framåt, från två till fem mandat.
Störst antal röster fick POSK (Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan), med knappt 29 % och 19 mandat.

Valdeltagandet till kyrkomötet var 18,4 %, vilket är det näst högsta sedan 1930-talet.  

Här kan du söka fram resultat i årets kyrkoval.

Full aktivitet vid barnens altarskåp i Stora kyrkan - här finns det något fint för alla att klä sig i! Foto: Lotta Damm

Följ ovanstående länk och klicka på ”Följ valresultatet live”, så kan du välja flik för Kyrkomötet, Stiftsfullmäktige och Kyrkofullmäktige och i rullistan se resultatet för aktuellt område.

Rösta i kyrkovalet!

Den 19 september var det dags för att återigen välja dem som ska styra under den kommande mandatperioden. Valet genomförs i pastorat och församlingar och ansvariga för att det blir rätt gjort är de lokala valnämnderna.
Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och som har fyllt 16 år har rätt att rösta.

För att förtidsrösta eller brevrösta behöver du ha ditt röstkort. Det får du i brevlådan senast den 1 september på den adress där du är folkbokförd.
Om du inte får något röstkort, eller om du förlorar det kan du beställa ett nytt via församlingsexpeditionen tel. 0120-299 30, eller Svenska kyrkans Valservice
tel. 018-16 95 00.

Hur röstar jag?

Det finns flera olika sätt att rösta:

-         Rösta i vallokalen på valdagen söndag 19 september
I vallokalen på valdagen behöver du inte ha något röstkort med dig om du kan legitimera dig, men det underlättar för registreringen.

 -         Förtidsrösta i Åtvids församlingsgård from måndag 6 september
Vid förtidsröstning måste du ha ditt röstkort med dig och ID-handling.

-         Brevrösta med bud eller per post
Kan du av olika skäl inte ta dig till en val- eller röstningslokal kan du välja att rösta via bud eller brev. I båda fallen måste du ha ett brevröstningspaket som antingen kan hämtas på expeditionen i Åtvids församlingsgård eller beställas via telefon 0120-299 30.

I brevröstningspaketet finns instruktion om hur du gör. Du behöver två vittnen som har fyllt 18 år. Du behöver också ha ditt röstkort.

Väljer du att skicka din röst med bud till en vallokal eller röstningslokal i Åtvids församling, kan du göra det i förtid eller på valdagen.

Var och när kan jag rösta?

Öppettider för röstningslokaler och vallokaler i Åtvids församling:

Vallokal söndag 19 september
Åtvids församlingsgård,   8-10.30, 12.30-20
Värna bygdegård,             8-10.30, 12.30-20

Röstningslokaler före valdagen 6-18 september
Åtvids församlingsgård  
mån-lör 10-13 båda veckorna, öppet även 17-20 ons 8/9 och mån 13/9

På valdagen 19 september
Gärdserums kyrka             13-16
Hannäs kyrka                     08-11
Yxnerums kyrkstuga         08-11
Åtvids församlingsgård     08-20

Vad är det vi väljer till?

Svenska kyrkan är en demokratiskt styrd organisation. Ca 5,5 miljoner svenskar är medlemmar.

Vart fjärde år väljer vi representanter till de kyrkliga organen på lokal, regional och nationell nivå. På nationell nivå är det kyrkomötet, på regional nivå är det stiftsfullmäktige och på lokal nivå är det kyrkofullmäktige. Kyrkofullmäktige utser ett kyrkoråd som är styrande över  församlingen.

Kyrkorådet har bl a ansvar för ekonomi, personal, fastigheter och kyrkogårdsärenden.
Med din röst är du med och påverkar inriktningen och vad som ska prioriteras i Åtvids församling.

I kyrkovalet kan du rösta i tre val samtidigt:

1.      Kyrkofullmäktige – ditt närmaste val
Kyrkofullmäktige tar beslut som påverkar din närmaste församling, alltså Åtvids församling.
Frågorna kan handla om vilka aktiviteter som församlingen ska ha, skötseln av kyrkor och kyrkogårdar och vilken hjälp människor som har det svårt ska kunna få.

2.      Stiftet – regionen
Svenska Kyrkan finns i hela landet och är indelad i 13 stift. Åtvids församling tillhör Linköpings stift. I stiftsfullmäktige tas beslut som gäller stiftet.
Stiftens uppgift är att stötta församlingarna. Det kan handla om renoveringar av kyrkor eller hjälpverksamhet för utsatta människor.

3.      Kyrkomötet – nationen
Kyrkomötet är som Svenska Kyrkans riksdag. Kyrkomötet har 251 ledamöter.
De beslutar om frågor som ska gälla för Svenska Kyrkan i hela Sverige, till exempel vilka psalmer som ska finnas med i psalmboken.

 

Rösträtt

I årets kyrkoval har 5 miljoner medlemmar rösträtt. Egentligen är vi fler medlemmar, men de är under 16 år.
För att ha rösträtt behöver du
- ha fyllt 16 år senast på valdagen
- vara medlem i Svenska kyrkan
- vara folkbokförd i Sverige, så att du har ett personnummer.

Hur och på vilka kan du rösta i årets kyrkoval?

De grupper som man röstar på i kyrkovalet kallas nomineringsgrupper.

Faktaruta/Svenska kyrkan:

Svenska kyrkan är Sveriges största trossamfund med 5,8 miljoner medlemmar.
Den kristna grunden innebär ett engagemang för alla människors värde och värdighet och för ett aktivt miljö- och klimatarbete.

Som medlem bidrar du till gemenskap, glädje, fördjupning och sammanhang för dig själv och andra, till exempel genom dop, bröllop, andra gudstjänster, öppen förskola, barn- och ungdomsverksamhet, körer och konserter.

Du bidrar också till att bevara vårt gemensamma kulturarv, i form av byggnader och traditioner och du är med och stödjer kyrkans sociala arbete för människor i utsatthet, ensamhet och sorg.

Joy Singers hyllar Aretha Franklin Foto: Lotta Damm