Din kollekt kommer rätt när du swishar!

Nyhet Publicerad Ändrad

Åtvids församling använder olika swishkonton.

Söndagarnas kollekt med sitt särskilda kollektändamål uppges i början av gudstjänsten. När du då swishar till vårt kollektnummer så går det till just detta ändamål och det gör det hela veckan som följer fram till nästkommande söndag, då ändamålet ändras igen.

När du vill ge kollekt/bidrag till musikverksamheten, t ex på våra konserter, så anger vi ett nummer som går just dit och ingen annanstans.

QR-kod för att swisha kollekt

Vid våra soppluncher går swish-numret alltid till vår diakonikassa.

Här ser du våra olika swishnummer

Kollektlista 2023

Läs mer om swish