Foto: Magnus Aronsson

Musik och körer

Musiken kan i gudstjänster, förrättningar och konserter på sitt speciella tonspråk förmedla närvaron av en andlig dimension.