Musik och körer

Musiken kan i gudstjänster, förrättningar och konserter på sitt speciella tonspråk förmedla närvaron av en andlig dimension.

Sjung i kör!

I Åtvids församling finns ett tiotal körer, allt från barnkör för sju- till elvaåringar till Klockarängskören för daglediga vuxna, alla under ledning av kunniga och entusiastiska ledare. Nya körsångare är alltid välkomna!

Barnkörer

Körer för dig som går i årskurs 1 till 5 är nu igång.

Chorus Mix

Kör för ungdomar fr.o.m. årskurs 6 och uppåt.

Joy Singers

Joy Singers Gospel

Kören består av både nya och rutinerade körsångare och riktar sig till alla som vill sjunga i kör. Ingen notkunskap eller körvana krävs för att vara med!

Åtvids Kammarkör

Åtvids Kammarkör har funnits i sin nuvarande form sedan februari 2001.

Åtvids Kyrkokör

Åtvids kyrkokör leds av församlingens organist Reine Eriksson, och har ca 30 medlemmar.

Björsäters Kyrkokör

Välkommen att sjunga i Björsäters kyrkokör.

Grebo Projektkör

Välkommen till Grebo Projektkör!

Hannäs-Gärdserums Kyrkokör

Hannäs-Gärdserums Kyrkokör är för närvarande vilande.

Klockarängskören - en kör för vuxna daglediga

Klockarängskören sjunger väldigt blandat, alltifrån visor och psalmer till schlager och valser. Det mesta är enstämmigt, men en och annan stämma och kanon smyger sig in.

Församlingens fria musikundervisning

Åtvids församling erbjuder kostnadsfri undervisning i följande musikaliska dicipliner: orgel, piano, musikteori och sång.