Foto: Lotta Damm

Minneslund

Gravsättning i minneslund är ett allt vanligare alternativ till gravsättning än i kista eller urna. Den är anonym och du kan fritt välja gravsättning i någon av de sex minneslundar som finns inom Åtvids församling. I en minneslund är allt gemensamt.

Du kan inte på något sätt påverka vilka som får gravsättas i minneslunden. Askan efter den avlidne nedsätts utan närvaro av anhöriga och utan att askans exakta läge registreras.
Askan sprids inte utan nedgräves på alla våra minneslundar.
Inga enskilda gravanordningar eller planteringar förekommer. Anhöriga kan däremot medverka till minneslundens gemensamma smyckning genom att placera snittblommor och/eller ljus på särskilda platser.
Kyrkogårdsförvaltningen svarar för skötsel och underhåll av minneslunden.

Minnessten vid minneslunden på Åtvids Nya kyrkogård

Gravsättning sker en gång per månad under sommarhalvåret och när vädret så tillåter under resten av året. Ett minnesblad med besked om att gravsättningen skett skickas ut till anhöriga. Att ta upp och flytta askan efter den avlidne är helt uteslutet från både praktisk och etisk  synpunkt.
Om du på något sätt är osäker, bör du besöka den aktuella kyrkogården eller minneslunden innan du definitivt bestämmer dig. Lagen tillåter att askan efter en avliden får förvaras upp till ett år från kremering innan gravsättning.

Minneslundar finns på följande kyrkogårdar i Åtvids församling:

Åtvids Nya kyrkogård
Yxnerum kyrkogård
Björsäter kyrkogård
Värna Gamla kyrkogård
Grebo kyrkogård
Gärdserum kyrkogård
Hannäs kyrkogård

Minneslund på ÅtvidsNya kyrkogård Foto: Lotta Damm