Foto: Bo Wretman

Kyrkogårdsförvaltningen

Vi ansvarar för begravningsverksamheten i Åtvids församling.

Kyrkogårdsförvaltningens expedition, gravärenden:

Tel: 0120-299 34
Måndagar kl. 9-12 samt 13-16
Onsdagar kl. 9-12

Kyrkogårdsförvaltningens huvuduppgift är att upplåta gravplatser för alla avlidna och ge bästa tänkbara service vad gäller vård och underhåll på våra nio kyrkogårdar. Kyrkogårdsförvaltningens personal

Kyrkogårdsförvaltningens expedition finns på Åtvids Nya kyrkogård, Ingatorpsvägen 21, 579 43 Åtvidaberg.
Karta kyrkogårdsförvaltningen

Även Åtvids gravkapell ligger på Nya kyrkogården, Bruksgatan 50, 597 43 Åtvidaberg.
Karta, Åtvids gravkapell 

 

 

Gravskötselavtal

Vad ingår i de olika gravskötselavtalen? Läs mer om grundvård 1 och 2 samt vår- och sommarplantering

Taxor för gravskötsel 2022

Priser för 1- eller 3-årsavtal, för grundvård 1 och 2, plantering, vinterdekoration samt beställningsarbeten.

Gravstenars säkerhet - ett delat ansvar

Ansvaret för säkerheten på kyrkogården är delat: kyrkogårdsförvaltningen har ett ansvar för arbetsmiljö och säkerhet för alla som arbetar eller vistas på kyrkogården. Gravrättsinnehavaren ansvarar för gravplatsen och gravstenen.

Kyrkogårdsförvaltningens personal

Välkommen till oss med dina frågor angående begravning och begravningsplatser.