Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige mandatperioden 2018-2021

Övre raden från vänster:
Anders Byström, Jonny Lönn, Magnus Bernheden, Agne Svanström, Rolf Wilhelmsson, Monica Schyldt, Inga-Lill Krantz, (Lillis Lydberg, avgått)

Nedre raden från vänster:
Anders Säberg, Kristina Andersson, Ulf Axelsson, (Gun-Britt Jansson,avgått), Kerstin Wärnelius, Richard Svensson, (Anna Turesson, avgått), Jan Svensson

Saknas på bilden:
Gösta Eriksson, Astrid-Marie Jonsson, Christer Jonsson, Ulla Lindén, Arja Moum, Magnus Simonsson, Karin Eskilsson, Gunnel Lindblom, Carl Sääv