Foto: Bo Wretman

Kistgravplats

En kistgravplats är normalt avsedd för en eller två kistor och 12 urnor.

Upplåts med en gravrätt på 25 år som kan förnyas.
Innehavaren har skötselansvaret. Man kan välja att ha rabatt och/eller gravanordning  (ex. gravsten eller kors). Stoftet efter avliden ska kremeras eller gravsättas snarast möjligt och senast en månad efter dödsfallet.
Anstånd om detta kan sökas hos skatteverket, se begravningslagen 1990:1144, 5 kap 10§.

Kopia på beviljat anstånd måste av dödsboet skickas till kyrkogårdsförvaltningen. Skatteverket anstånd om senare begravning.