Hannäs kyrka

Som en klenod står den där på Vinåsgärdet; Hannäs kyrka, invigd till sitt ändamål av biskop C. A. Cornelius, den fjärde söndagen i advent år 1885.

Ritningarna utfördes av Albert Törnqvist och Ernst Jacobsson svarade för inredningsdetaljer och dekor. Byggmästarna Larsson och Hallander påbörjade arbetet 1884. 

När man kommer in i templet förundras man av den ljusa och rymliga interiören. Kyrkan har gotisk stil, traditionell engelsk med synliga takstolar och tredelat tak av bräder. Från begynnelsen fanns här ingen altartavla. Den kom på plats först fyra år efter invigningen. Den föreställer Jesus på korset och de tre Mariorna samt lärjungen Johannes. Tavlan är målad av prosten Gustaf Lundqvist från S:t Anna. Den är en gåva av dåvarande kyrkvärden Wilhelm Nilsson från Bjerkebo. I samband med altartavlan uppfördes två pelare, med så kallat klassiskt överstycke, som inramade den. Altaret pryddes från början av ett två meter högt träkors med en öppning så att ljus från de tre bakomvarande fönstren strömmade in. Öppningen sattes igen vid en renovering 1923. Den målades blå och dekorerades med 49 gyllene stjärnor. Man kan undra vad symboliken var med en stjärnhimmel på den vägg som leder mot öster och soluppgången?

Här i kyrkan ser man en rikt sirad, fristående, predikstol. Den har en symbol av en nattvardskalk. Altarringen har plats för 27 nattvardsgäster. Till höger framme i koret står dopfunten. Den är av gotländsk kalksten och från slutet av 1200-talet. Man kan även här framme se ett triumfkrucifix från slutet av 1300-talet. De tre träfigurerna är från samma tidsepok.

En straffstock, en medeltida kyrkdörr, en trelåsig kista är föremål som kommer från den gamla 1200-talskyrka som nu står som ruin vid Kyrkudden utmed Vindomens strand.

Hannäs församling förfogar över mässhakar, antependier, kalkdukar samt predikstolskläden. En av våra mässhakar är daterad till år 1640. Den är röd och i skuren sammet. En kalkduk finns, som är unik i sitt slag då det endast lär finnas detta exemplar i hela Sverige. Den är tillverkad av textilkonstnärinnan Eivor Fisher. Kalkdukens motiv är den allra heligaste predikan om Herrens heliga nattvard, där Kristus står i centrum.

Kyrkans orgel har sjutton stämmor och är tillverkad av Carl Elfström från Ljungby. I detta sammanhang bör nämnas kyrkans förnämliga akustik, vilken lovprisats av många sångare och instrumentalister.

Tuppen här ovan är upphovet till Hannäs ortsnamn, Hananäs, som kommer av av hane (tupp) och näs och betyder alltså näset där orr– eller tjädertuppar håller till. Tuppen finns att beskåda i kyrkan.