Grebo Kyrkokör

I huvudsak medverkar vi vid gudstjänster, men har också stående konserter; vår och jul.

Vi övar torsdagar kl. 19.00-21.00 i Allaktivitetshuset Gullvivan.