Foto: Bo Wretman

Gravstenars säkerhet - ett delat ansvar

Ansvaret för säkerheten på kyrkogården är delat: kyrkogårdsförvaltningen har ett ansvar för arbetsmiljö och säkerhet för alla som arbetar eller vistas på kyrkogården. Gravrättsinnehavaren ansvarar för gravplatsen och gravstenen.

I vår församling arbetar kyrkogårdsförvaltningen med att tillämpa enhetliga rutiner när gravstenarnas säkerhet kontrolleras. Ett antal gravstenar ligger ner eftersom de bedömts vara en risk för kyrkogårdsbesökaren och för personalen. Gravstenen måste inte monteras stående utan det går även att ha en liggande gravsten på gravplatsen.

Anledning till att gravstenarna fortfarande ligger ner kan vara att:

 Kyrkogårdsförvaltningen letar efter gravrättsinnehavare men har                inte lyckats få kontakt.

 Det kan vara att gravrättsinnehavaren har avlidit eller att det inte
finns någon aktuell gravrättsinnehavare registrerad.

 Gravrättsinnehavaren har kontaktat en stenfirma som inte har
hunnit med att åtgärda stenen.

 Gravrättsinnehavare har uppmärksammats på problemet men ännu
  inte åtgärdat gravstenen.

 Finns det en osäkerhet om registrerad gravrättsinnehavare kontakta
 kyrkogårdsförvaltningen.

 Vi uppmanar därför alla att besöka anhörigas gravplatser och ifall                stenen ligger på marken, är åtgärdad på annat sätt eller märkt,                     kontakta kyrkogårdsförvaltningen.

Kyrkogårdsförvaltningarna arbetar på olika sätt för att lösa problemet med osäkra gravstenar.

             - Det ska vara minst 2 rostfria dubbar mellan gravsten och sockel.

             - Det ska vara ett sockeldjup på minst 25 cm.

             - Är det en hög gravsten så ska sockeldjupet vara en tredjedel av               stenens höjd.

- Kyrkogårdsförvaltningen erbjuder som en serviceåtgärd för gravrättsinnehavare att mot ersättning säkert montera stenen om sockeldjupet är tillräckligt.

- Kyrkogårdsförvaltningen hänvisar till en eller flera stenfirmor om sockeldjupet inte är tillräckligt.

Kontakta kyrkogårdsförvaltningen för mer information.

Ansvaret för säkerheten på kyrkogården är delat: kyrkogårdsförvaltningen har ett ansvar för arbetsmiljö och säkerhet för alla som arbetar eller vistas på kyrkogården. Gravrättsinnehavaren ansvarar för gravplatsen och gravstenen och bekostar en återmontering av gravstenen om det blir nödvändigt. Återlämnade och kulturhistoriskt värdefulla gravstenar har däremot kyrkogårdsförvaltningen fullt ansvar för.

En gravsten som bedöms som farlig måste temporärt åtgärdas av kyrkogårdsförvaltningen, till exempel genom att läggas ned. Gravrättsinnehavaren har sedan ansvaret att stenen åtgärdas. Gravstenar som inte blivit åtgärdade inom ett halvår och som hindrar skötseln flyttas till förrådsförvaring. På bilderna nedan visas hur det går till att säkra en gravsten som har fått en anmärkning. Först trycks ett 85 cm långt varmförzinkat metallrör ner i marken under sockeln (bild 1). Väl i jorden expanderas delar av metallröret och blir som en mollyplugg. Därefter monteras ett metallfäste på undersidan  av sockeln (bild 2) och även dubben byts ut vid behov mot rostfria (bild 3). Efter det återmonteras sockeln samt gravstenen. Gravstenen blir i praktiken omöjlig att välta. Givetvis rätas gravstenen också upp och teknikerna kollar också att raderna av stenar blir så raka som möjligt.

 Film om hur arbetet går till att säkra en gravsten. (Öppnas i extern länk)

En gravplats måste inte ha en gravsten. Gravrätten kan därför behållas även om gravstenen avlägsnats. Ett alternativ är att ha en liggande sten. Kontakta kyrkogårdförvaltningen för att få ett besked om liggande gravsten.  Plantering eller annan utsmyckning behöver inte tas bort.