Gravanordning

Före tillverkning och uppsättande av gravanordning (gravsten, kors eller annat) på gravplats ska en ansökan för detta sändas till oss för godkännande.

Ansökan ska innehålla uppgift om:

- storlek

- utformning av inskription (text, symboler, citat). Vid text på annat språk än svenska

- ska en översättning finnas med

- montering

- samt vara underskriven av gravrättsinnehavaren, eller innehavarna om de är fler och fullmakt saknas
       
- materialval

I vissa fall kan det finnas speciella krav på gravanordningens utformning. Frågan tas då upp vid upplåtelsen av gravplatsen.
Godkännande av kyrkogårdsförvaltningen fordras även för borttagande eller ändring av gravanordningar.