Församlingens orglar

Här kan du läsa mera om Åtvids församlings kyrkoorglar.

Wisteniusorgeln i Åtvids Gamla kyrka

2001 firade Åtvids församling 250-årsminnet av tillblivelsen av den fantastiska läktarorgeln i Åtvids Gamla kyrka. Ett utmärkande drag i klangen är den ljusa, klara, sjungande principalen - de pipor man ser i fasaden. Wistenius principaler har för övrigt av utländska experter räknats till de bästa i Europa.

Orgeln i Åtvids Stora kyrka

Åtids Stora kyrkas orgel klingar idag, trots allt, med en präktig, bred romantisk ton. Den är heller inte oäven att tolka barockens och nutidens mästare på. Då orgeln har en synnerligen spännande bakgrund är det på sin plats att här ge en kort sammanfattning av dess 100-åriga historia.

Orgeln i Björsäters kyrka

Kännetecknande för Björsäters kyrkas orgels klang är de gamla stämmornas mjukhet och grundtonighet vilket på ett utmärkt sätt kompletteras av de nya stämmorna som bidrar med glans och pregnans. Björsäter kan glädja sig åt att ha en god orgel på vilken man obehindrat kan spela nästan hela orgelrepertoaren.

Orgeln i Grebo kyrka

Såväl klangligt som tekniskt ansluter Grebo kyrkas orgel till den tyska senromantiska orgeltraditionen med en grundtonsmättad och stråkbetonad klang.

Orgeln i Värna kyrka

Då den gamla orgeln i Värna kyrka, vilken var byggd av Åkerman och Lund 1948 , började att fungera allt sämre och uppvisade stora tecken på allmän förslitning väcktes tanken på en ny orgel.

Orgeln i Yxnerums kyrka

I Yxnerums kyrka invigdes en digital orgel av samma fabrikat och modell som den i Värna 1991. Den har blivit en stor tillgång för församlingens musikliv och fungerar utmärkt såväl till liturgiskt som solistiskt orgelspel. Den gamla orgeln finns dock kvar!