Expeditionen

Tel: 0120-299 30

Expeditionens växel 0120-299 30 är öppen
måndag-onsdag, fredag kl. 10-12
och torsdag kl. 13-15.

OBS! Ej helgdagar.