Björsäters kyrka

När du kommer in i Björsäters kyrka, titta då först på kopiorna av de gamla målningarna från stavkyrkan. De finns på båda sidor av mittgången längst bak i kyrkan. Gå framåt mot altaret och beundra de stora målningarna av Per Hörberg på var sin sida av altaret. De har mörknat med åren, men är ännu sevärda. Förundras över den gamla predikstolen, ovanligt placerad över altaret. Titta på dopfunten framme till höger. Den är kyrkans äldsta föremål från slutet av 1200-talet. Hur många generationer har döpts i den?

Björsäters kyrka är bara drygt 200 år gammal. Den byggdes med hjälp av församlingsbor år 1800 efter det att den gamla stavkyrkan rivits då den ansågs vara i alltför dåligt skick. Stavkyrkan var rikt smyckad med målningar och dessa återanvändes i stor utsträckning i den nya kyrkan, bland annat i taket och tornet. Askebysonen, Andreas Lindblom, upptäckte dessa målningar i torntaket omkring 1910 och såg till att de som var möjligt att lösgöra togs bort och skickades till Historiska museet i Stockholm. Vid kyrkans renovering 1949 lösgjordes ytterligare målade bräder och finns nu på museet där de genomgått en konservering. Fotokopior av några motiv finns att beskåda i kyrkan.

Den nya kyrkan byggdes på 23 veckor ”från fastan till Mickelsmäss” med stora insatser av församlingsbor och avsevärda donationer av ryttmästare Rosenstierna på Ekhult. Framme i koret utfördes två stora väggmålningar av Per Hörberg. Den vänstra visar Jesu födelse, den högra hans död på korset.

Predikstolen flankeras av två skulpterade putti. Vid kyrkans restaurering år 1949 sattes en ny predikstol upp på norra långväggen och den gamla används numera så gott som aldrig.

Många inventarier från den gamla kyrkan överfördes givetvis till den nya.
Den gamla altartavlan från 1700-talet kan ses på norra långväggen.
Ett processionskrucifix från 1300-talet finns bevarat och används nu som altarkrucifix vid gudstjänster. Det stora triumfkrucifixet som nu hänger på södra långväggen är från 1400-talet.
Dopfunten i kalksten är allra äldst, troligen från slutet av 1200-talet. Den lär ha kasserats och kastats bort en gång, men togs tillbaka och har nu sin plats i koret.
Allt nattvardssilver överfördes från den gamla kyrkan och är i huvudsak från 16- och 1700-tal. Gustav Vasa konfiskerade även från oss en hel del, men lämnade kvar en kalk och en oblatask. Kalken är dock renoverad år 1694, så endast delar av den är från 1400-talet.

Den brudkrona i förgylld mässing, som tillhör kyrkan är från 1828. Gustav Vasa konfiskerade en krona av förgyllt silver vid sin reduktion.
En brudkrona i silver från 1740 blev stulen i början av 1800-talet och finns enligt muntlig tradition nedgrävd någonstans i bygden. Många har förgäves letat på utpekade platser.

Björsäters kyrka äger några mässhakar av äldre ursprung.
Den äldsta är inköpt 1695 och är tillverkad av sammet i rött och vitt med guld- och silvergaloner.
Två i svart med silverbroderier är från 1700- respektive 1800-talet. Några gamla antependier och kalkdukar finns också.