Bilder och sociala medier

Här kan du läsa om hur Åtvids församling hanterar personuppgifter gällande bilder och sociala medier.

Bilder
Bilder vi tar används i olika former av tryck, grafiskt material, på våra egna webbplatser och i sociala medier. Bilderna i vår bildbank gallras när de inte längre är aktuella eller när samtycke inte längre finns. Vissa bilder kan komma att sparas i arkiv för historiska ändamål.

Bild- och filmmaterial (pdf)

Sociala medier

Sociala medier (pdf)