Foto: Annika Lennartsson

Begravning

När någon dött och man drabbats av sorg står man med många frågor. Vi i kyrkan vill hjälpa dig så mycket vi kan.

Det är viktigt att ta farväl. Särskilt viktigt är det vid slutligt avsked – döden.
Seder i samband med en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och kontinuitet.

Det finns olika former för begravningsceremonier. De är uppdelade i fyra olika ”ordningar”.

- Enligt Svenska kyrkans ordning

- Annan kristen ordning

- Annan religiös ordning

Blommor på begravning Foto: Bo Wretman

- Borgerlig ordning

För att få tillgång till de tre första måste du tillhöra respektive trossamfund. Man kan även välja att inte ha någon begravningsceremoni alls.

Det är mycket att tänka på inför en begravningsakt och gravsättning. Därför är det vanligast att man kontaktar en begravningsbyrå men man kan naturligtvis ordna med begravningen själv.

Läs mer i skriften ”Vad får jag för min begravningsavgift”  som kan beställas av oss. Vad ingår i begravningsavgiften? 

Ett bårtäcke kan användas istället för blommor på kistan.
Läs mer om bårtäcken här

Avsked för livet
Begravningen är den kyrkliga handlingen som är starkast förankrad i kyrkans verksamhet. Kyrkan har en skyldighet att hålla kyrkogårdar och gravplats för alla invånare.

Numera finns ofta även minneslundar på kyrkogårdarna där den avlidnes aska grävs ner på anonym plats. Ett annat alternativ är asklundar. Asklundar skiljer sig från minneslundar genom att den begravde får en minnessten och inte en helt anonym gravplats.

För medlem i Svenska kyrkan är begravningsgudstjänsten kostnadsfri.

Du får kontakt med oss via en begravningsbyrå. Begravningsbyrån hjälper dig med inbokning av tid för begravningen och det praktiska runt omkring.

Prästen kontaktar dig för att boka en tid för samtal om hur du har det och hur begravningen ska gå till med mera. Tillsammans formar vi en fin högtid.